Զանգերի ղողանջը բուժում է մի շարք հոգեկան և հոգեսոմատիկ հիվանդություններ

Մանրամասն